Sjamanendrum maken of kopen?

Sjamanendrum maken of kopen?

Maken of kopen? Er is een discussie gaande over wat nu beter is, een drum maken of kopen. Laat mij je uit de brand helpen en vertellen dat beide kan. Als je een drum zelf maakt dan maak je door rituelen uit te voeren verbinding met de huid van het dier waar je de drum...
Sjamanisme en de drum

Sjamanisme en de drum

Sjamanistische toepassingen van de drum. Van oudsher wordt de drum gebruikt om te communiceren en verbinding te maken met de geesteswereld. Enerzijds om te reizen voor visioen te verkrijgen of inzicht in bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld ziektebeelden. Anderzijds voor...